Katolická teologická fakulta

Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy. Jedná se o jednu z menších fakult a díky tomu se u nás můžete těšit z osobnějšího přístupu, přátelské atmosféry a kontaktu s odborníky v oboru. Studovat u nás můžete obory: dějiny evropské kultury, aplikovaná etika, katolická teologie, dějiny křesťanského umění a teologické nauky.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.