NA KARLOVKU

ONLINE

Záznamy streamů z 28. 11. 2020

Společenskovědní fakulty

Harmonogram

čas fakulta
09:00–09:20 úvodní slovo – uvítání
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
a prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
prorektorky Univerzity Karlovy
09:30–09:50 Podpora znevýhodněných studentů (Centrum Carolina)
10:00–10:30 Filozofická fakulta
10:40–11:10 Právnická fakulta
11:20–11:50 Fakulta sociálních věd
12:00–12:30 Fakulta humanitních studií
12:40–13:10 Pedagogická fakulta
13:20–13:50 Husitská teologická fakulta
14:00–14:30 Evangelická teologická fakulta
14:40–15:10 Katolická teologická fakulta

Přírodovědné fakulty

Harmonogram

čas fakulta
09:30–09:50 Studium v zahraničí
10:00–10:30 1. lékařská fakulta
10:40–11:10 2. lékařská fakulta
11:20–11:50 3. lékařská fakulta
12:00–12:30 Lékařská fakulta v Hradci Králové
12:40–13:10 Fakulta tělesné výchovy a sportu
13:20–13:50 Matematicko-fyzikální fakulta
14:00–14:30 Přírodovědecká fakulta
14:40–15:10 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
15:20–15:50 Lékařská fakulta v Plzni

Videa z fakultních přednášek po zpracování zveřejníme s titulky. K vybraným přednáškám (Podpora znevýhodněných studentů, přednáška Filozofické fakulty) zveřejníme i překlad do českého znakového jazyka.

Fakulty

Studium v Praze

Nejvíce fakult Univerzity Karlovy najdete v Praze. Univerzitní budovy v centru města na vás dýchnou historií, ty novější zase nabízí moderní zázemí pro studium – a další nové objekty se právě...

Studium v Hradci Králové

V centru východních Čech sídlí dvě fakulty UK: Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta. Právě druhou uvedenou si ke studiu vybrala Lucie Malečová, dnes studentka čtvrtého ročníku. „Vždycky mě zajímala chemie a biologie...

Studium v Plzni

Zájemci o studium medicíny si na Univerzitě Karlově mohou podat přihlášky hned na pět fakult. Jednou z nich je Lékařská fakulta v Plzni. Na prváky čeká vřelé přijetí připravované studenty vyšších...