Podat přihlášku

Harmonogram přijímacího řízení

Přijímací řízení si na Karlovce primárně organizují samy fakulty. Pro podrobné informace o podmínkách a harmonogramu přijímacího řízení se podívejte na stránku fakulty, na kterou se chcete hlásit ke studiu.


Podání přihlášky ke studiu

  • Otevření podávání přihlášek ke studiu: listopad 2023

  • Uzávěrka podávání přihlášek ke studiu: 29. února 2024 (některé studijní programy až 31. března 2024)

Tyto termíny jsou platné pro většinu studijních programů, některé programy mohou mít ale termíny odlišné, proto doporučujeme si vše vždy ověřit na stránkách vámi vybrané fakulty.


Dny otevřených dveří

Celouniverzitní den otevřených dveří: 25. listopadu 2023, akce Na Karlovku v budově Právnické fakulty.

Každá fakulta si organizuje svůj vlastní den otevřených dveří. Podívejte se na stránky fakulty, kterou byste chtěli studovat a zjistěte si, kdy můžete svou vysněnou fakultu navštívit. Můžete také využít online prohlídky s Jankem Rubešem, který vám ukáže prostory fakult z pohodlí vašeho domova.

Kromě dnů otevřených dveří můžete také navštívit různé univerzitní a fakultní akce, které najdete přehledně v našem kalendáři.


Přijímací zkoušky

Na většinu studijních programů se přijímací zkoušky budou konat v průběhu května a června 2024. Přesné termíny, možnost náhradního termínu, podmínky příjímacího řízení a veškeré další informace najdete nejpřehledněji přímo na webových stránkách jednotlivých fakult.


Zápisy do studia a imatrikulace

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení vás vaše fakulta pozve na zápis do studia. Tímto okamžikem začíná váš vysokoškolský život. Na fakultě také obdržíte pozvání na imatrikulace, tedy na slavnostní uvedení nových studentů do studia, které se tradičně koná na začátku nového semestru.


Zahájení výuky

Harmonogram akademického roku 2023/2024 najdete v Opatření rektora č. 12/2023.


Podrobný harmonogram přijímacího řízení najdete v Opatření rektora č. 13/2023.Vybrali jste si program podle svého? Tak teď už jen zbývá se přihlásit:

  • Přihlášky ke studiu podáváte přímo na fakultu, která uskutečňuje tvůj vybraný program.

  • Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mohou mít odlišné požadavky na formu přihlášky, podrobný postup podání přihlášky najdete tady: Podmínky přijímacího řízení.

  • Pod stejným odkazem můžete pohodlně podat elektronickou přihlášku – použijte modré tlačítko Založení nové přihlášky. Přihlášku nemusíte tisknout!

  • Pokud jste si vybrali víc studijních programů v rámci Univerzity Karlovy nebo její fakulty, tak musíte na každý takový program podat samostatnou kompletní přihlášku ke studiu a zaplatit příslušný poplatek (pokud fakulta nestanoví jinak).

  • Poplatek za podání elektronické přihlášky je obvykle 830 Kč. Konkrétní částku si ověřte na webu příslušné fakulty.

  • Některé fakulty umožňují i podání listinné přihlášky – poplatek je v tomto případě obvykle stanoven ve výši 930 Kč.

  • Pozor! Tento poplatek (za úkony spojené s přijímacím řízením) je v jakékoli fázi zahájeného přijímacího řízení nevratný!

  • Podat přihlášku

Přihláška zdarma

Víte, že v případě tíživé sociální situace máte nárok na jednu přihlášku na UK zdarma? Nově si mohou požádat o přihlášku zdarma studující, kteří pobírají přídavek na dítě.

Podrobné informace k přihlášce na UK zdarma najdete na stránkách Centra Carolina.

Musíte splnit tyto podmínky:

  a. 

Podáváte přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu vyučovaném v českém jazyce.

  b. 

Nejste absolventem stejného typu studijního programu.

  c. 

Prokážete, že se nacházíte v tíživé sociální situaci.

  d. 

Požádáte o nestanovení poplatku.

Jak a kam přihlášku podat se dozvíte v opatření rektora zde:

Více informací

Pozor, přihlášku zdarma musíte podat už do 31. 12.!

Více informací o dalších možnostech podpory na UK pro studující se socioekonomickým znevýhodněním najdete na stránkách Centra Carolina.

Sociální sleva na zkoušky Scio

Některé fakulty Univerzity Karlovy vyžadují k přijetí ke studiu některou ze zkoušek společnosti Scio. Scio poskytuje účastníkům a účastnicím, kteří prokáží sociální potřebnost, zkoušku bez registračního poplatku a přípravu do výše 2 000 Kč zdarma. Více informací naleznete na stránkách Centra Carolina.

Modifikace přijímacího řízení pro studenty se zdravotním znevýhodněním

Pokud máte nějaké speciální vzdělávací potřeby (například zrakové či sluchové znevýhodnění, specifickou poruchu učení, psychické obtíže, pohybové znevýhodnění, poruchu autistického spektra), můžete si zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Při podání elektronické přihlášky je potřeba zaškrtnout, že žádáte o modifikaci přijímacího řízení a přidat doklady o tvém zdravotním znevýhodnění, více informací můžete zjistit zde.

Nezapomeňte prosím řešit žádost o modifikaci včas, ať mají pracovníci fakulty možnost se připravit.