Přípravné kurzy

Přípravné programy (kurzy) jsou určeny pro uchazeče o studium na vysokých školách jako příprava k přijímacím zkouškám a pro zlepšení předpokladů pro úspěšné následné studium, případně jde o přípravu na maturitní zkoušku.1. lékařská fakulta

Přípravný kurz pro studium medicíny Podrobnosti


2. lékařská fakulta

Přípravný e-learningový kurz k přijímacím zkouškám na UK 2. LF Podrobnosti


3. lékařská fakulta

Přípravný kurz pro uchazeče Podrobnosti

Premedical Course - preparation for successful entrance examinations Podrobnosti


Lékařská fakulta v Plzni

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Podrobnosti


Lékařská fakulta Hradec Králové

Přípravný kurz pro studium medicíny Podrobnosti


Farmaceutická fakulta

Přípravný kurz pro zájemce o studium Podrobnosti


Filozofická fakulta

Rozcestník na přípravné kurzy Podrobnosti

Czech for Foreigners Courses Podrobnosti


Přírodovědecká fakulta

Rozcestník na přípravné kurzy Podrobnosti


Matematicko-fyzikální fakulta

Přípravný kurz z matematiky Podrobnosti


Pedagogická fakulta

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám Podrobnosti

Pokud jsou přípravné kurzy pořádány, je tato informace uvedena v detailu příslušného studijního oboru zde.


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám na FTVS UK Podrobnosti


Fakulta humanitních studií

Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bc. studium Studium humanitních studií Podrobnosti

Přípravný kurz Liberal Arts and Humanities Podrobnosti


Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP)

Rozcestník na pomaturitní kurzy pro české zájemce Podrobnosti

Rozcestník na přípravné kurzy ke studiu pro cizince Podrobnosti