Přípravné kurzy

Přípravné programy (kurzy) jsou určeny pro uchazeče o studium na vysokých školách jako příprava k přijímacím zkouškám a pro zlepšení předpokladů pro úspěšné následné studium, případně jde o přípravu na maturitní zkoušku.1. lékařská fakulta

Přípravný kurz pro studium medicíny Podrobnosti


2. lékařská fakulta

Přípravný e-learningový kurz k přijímacím zkouškám na UK 2. LF Podrobnosti


3. lékařská fakulta

Přípravný kurz pro uchazeče Podrobnosti

Premedical Course - preparation for successful entrance examinations Podrobnosti


Lékařská fakulta v Plzni

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Podrobnosti


Lékařská fakulta Hradec Králové

Přípravný kurz pro studium medicíny Podrobnosti


Farmaceutická fakulta

Přípravný kurz pro zájemce o studium Podrobnosti


Filozofická fakulta

Rozcestník na přípravné kurzy Podrobnosti

Czech for Foreigners Courses Podrobnosti


Přírodovědecká fakulta

Rozcestník na přípravné kurzy Podrobnosti


Matematicko-fyzikální fakulta

Přípravný kurz z matematiky Podrobnosti


Pedagogická fakulta

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám Podrobnosti

Pokud jsou přípravné kurzy pořádány, je tato informace uvedena v detailu příslušného studijního oboru zde.


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám na FTVS UK Podrobnosti


Fakulta humanitních studií

Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bc. studium Studium humanitních studií Podrobnosti

Přípravný kurz Liberal Arts and Humanities Podrobnosti


Katolická teologická fakulta

Dějiny umění a Dějiny evropské kultury, přípravné online kurzy ke studiu dějin umění na vysoké škole.


Fakulta sociálních věd

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky do bakalářského programu Teritoriální studia (prezenční i distanční studium) a Česko-německá studia


Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP)

Rozcestník na pomaturitní kurzy pro české zájemce Podrobnosti

Rozcestník na přípravné kurzy ke studiu pro cizince Podrobnosti