Husitská teologická fakulta

Studium na Husitské teologické fakultě je přístupné všem bez rozdílu náboženského vyznání či světového názoru. O tom svědčí pestrost nabízených studijních programů. Ačkoliv patří fakulta mezi nejmenší fakulty Univerzity Karlovy, jedná se o její největší teologickou fakultu a nabízí nejširší spektrum programů mezi teologickými fakultami v ČR a SR.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Ano, přihlášku si můžeš podat, i když ještě nemáš maturitu a teprve ji budeš skládat.


Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.