Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vznikla v roce 1969 a navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris. Moderní léčiva mají ohromný potenciál vyléčit nebo alespoň zmírnit většinu lidských onemocnění. Naše studenty učíme tento potenciál plně využívat.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.