Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vznikla v roce 1969 a navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris. Moderní léčiva mají ohromný potenciál vyléčit nebo alespoň zmírnit většinu lidských onemocnění. Naše studenty učíme tento potenciál plně využívat.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Ano, od přijímací zkoušky lze upustit na základě průměru známek ze střední školy nebo úspěšného řešení olympiád a SOČ. Přesné podmínky najdete na webu fakulty.