Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta tělesné výchovy a sportu rozvíjí oborové disciplíny patřící do oblasti sportovních věd. Její absolventi se uplatňují jako učitelé, trenéři, instruktoři, řídící pracovníci, manažeři a další odborníci v oblasti pohybové a zdravotní výchovy a sportu. FTVS UK dále připravuje fyzioterapeuty, odborné fyzioterapeuty a ortotiky-protetiky v rámci regulovaných zdravotnických studijních programů.

FAQ

Pokud to epidemická situace umožní, budou se talentové zkoušky konat v plném rozsahu. Pokud budou trvat některá omezení, je možné, že dojde k lehkým úpravám. O změnách budou uchazeči informováni e-mailem.


Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.