Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta tělesné výchovy a sportu rozvíjí oborové disciplíny patřící do oblasti sportovních věd. Její absolventi se uplatňují jako učitelé, trenéři, instruktoři, řídící pracovníci, manažeři a další odborníci v oblasti pohybové a zdravotní výchovy a sportu. FTVS UK dále připravuje fyzioterapeuty, odborné fyzioterapeuty a ortotiky-protetiky v rámci regulovaných zdravotnických studijních programů.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Pokud to epidemická situace umožní, budou se talentové zkoušky konat v plném rozsahu. Pokud budou trvat některá omezení, je možné, že dojde k lehkým úpravám. O změnách budou uchazeči informováni e-mailem.