CERGE-EI

Magisterský program Ekonomický výzkum na CERGE-EI je určený pro studenty se zájmem o aplikovaný ekonomický výzkum a veřejnou politiku. Cílem tohoto programu je připravit studenty na jejich kariéru v institucích veřejné správy (centrální banky, ministerstva a vládní poradní orgány), mezinárodních organizacích, think-tancích i v soukromého sektoru.
Velkou výhodou programu je mezinárodní prostředí a malý počet studentů, který zaručuje individuální přístup. Výuka probíhá v anglickém jazyce a je zdarma. Absolventi získávají český titul plně akreditovaný Univerzitou Karlovou.

Podmínky pro přijetí jsou:
- Ukončené bakalářské studium
- Dobrá znalost matematiky
- Anglický jazyk na úrovni C1
- Předchozí ekonomické vzdělání výhodou (nikoliv podmínkou)

Uzávěrka přihlášek je 31. března.
Pokud je otevřeno 2. kolo, je uzávěrka přihlášek 15. srpna.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Magisterský program poskytuje silný základ pro další studia a výzkum v oblasti ekonomiky. Absolventi mají možnost pokračovat studiem PhD. nebo se uplatnit na výzkumné pozici. PhD. program je vytvořený po vzoru předních západních PhD. programů a studenti po úspěšném splnění studijních podmínek obdrží český a americký diplom. Pedagogové CERGE-EI jsou držiteli doktorských titulů z prestižních zahraničních institucí. Velkou výhodou je mezinárodní prostředí a malý počet studentů, který zaručuje individuální přístup. Výuka probíhá v anglickém jazyce.