CERGE-EI

CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR, aktuálně nabízí dva bezplatné studijní programy – magisterský program ekonomický výzkum a doktorský program ekonomie a ekonometrie. Vyučuje se v angličtině, v nádherných prostorech Schebkova paláce v centru Prahy.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Magisterský program poskytuje silný základ pro další studia a výzkum v oblasti ekonomiky. Absolventi mají možnost pokračovat studiem PhD. nebo se uplatnit na výzkumné pozici. PhD. program je vytvořený po vzoru předních západních PhD. programů a studenti po úspěšném splnění studijních podmínek obdrží český a americký diplom. Pedagogové CERGE-EI jsou držiteli doktorských titulů z prestižních zahraničních institucí. Velkou výhodou je mezinárodní prostředí a malý počet studentů, který zaručuje individuální přístup. Výuka probíhá v anglickém jazyce.