Podpora studujících se znevýhodněním

Univerzita Karlova se snaží vytvořit dobré podmínky ke studiu všem zájemcům o studium – i těm, kterým život do cesty postavil překážky. Na podporu uchazečů i studentů se zaměřuje Centrum Carolina. Poradíme vám, jak vás univerzita může podpořit, pokud se potýkáte např. se zdravotním či finančním znevýhodněním.

Na Karlovku navzdory překážkám

Centrum Carolina v projektu Na Karlovku navzdory překážkám podporuje uchazeče/uchazečky a studenty/studentky se socio-ekonomickým znevýhodněním, aby jejich složitá sociální či ekonomická situace nebyla překážkou ve studiu.
Nechte se inspirovat videi současných studujících, která představují různé příběhy a ukazují, že lze nalézt cestu ke vzdělání i ve složitější životní situaci.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

Kontakty

Telefonní kontakt pro dotazy uchazečů se speciálními potřebami, zejména zrakovým znevýhodněním: 224 491 507

Prezentace 2020

FAQ

podpora

Jak se mohu zapsat jako student/ka se speciálními potřebami?
Na Karlovce se snažíme vytvořit dobré podmínky ke studiu všem. Vaše potřeby s vámi na začátku studia probereme v cca hodinovém rozhovoru, který se úředním jazykem nazývá „funkční diagnostika“. Zjistíme, jaké jsou vaše potřeby a případná omezení během studia a jak vám můžeme pomoci. Výsledek funkční diagnostiky vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Posudek funkční diagnostiky lze dle potřeby aktualizovat. Poté vás studijní oddělení na fakultě zapíše jako studenta/studentku se speciálními potřebami. Více informací najdete zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-133.html.
Potřebuji vytisknout a svázat studijní materiály, mám nárok na tisk zdarma?

Ano, jako student/ka se specifickými potřebami máte nárok na tisk studijních materiálů. Materiály k vytištění můžete poslat na adresu digitalizace@ruk.cuni.cz. V digitalizačním středisku je možný také braillský tisk (možný také soutisk černotisk + Braillovo písmo) či zvětšování textových materiálů.

Jsem student/ka UK a potřebuji ke svému studiu notebook, ale nemám na jeho koupi. Je možné si ho zapůjčit?

Centrum Carolina nabízí zapůjčení notebooku a jiných technických pomůcek studentům v obtížné finanční situaci. Služba je k dispozici studentům, kteří pobírají sociální nebo zvýšené ubytovací stipendium. V případě jiných tíživých finančních problémů je zapůjčení také možné, je však třeba důvody doložit.

Ztratil/a jsem brigádu a nemám dostatečné finanční prostředky na studium. Může mi univerzita poskytnout nějakou finanční podporu?

Prvním krokem je možnost získání standardního stipendia (sociálního stipendia nebo ubytovacího stipendia). Pokud už je pobíráte (anebo na něj naopak nemáte nárok) a vaše situace vyžaduje stipendium hodné zvláštního zřetele, můžete o něj s patřičným odůvodněním požádat děkana/děkanku fakulty. S podáním žádosti o toto stipendium vám pomůže studijní oddělení fakulty, na které studujete.

Mám dyslexii a dysgrafii. Na střední škole mi pomáhalo doučování. Jak to funguje na vysoké škole?

Na Karlovce vám mohou pomoci naši speciální pedagogové, kteří s vámi proberou studijní strategie. Dále je možné využít podporu od jiného studenta v rámci asistence. Asistenti, kteří by vám pomáhali zvládat studium, dostanou za svou činnost odměnu ve formě stipendia. To vše za podmínky, že se evidujete jako student/ka se speciálními potřebami.

Na střední škole studuji podle individuálního studijního plánu (ISP). Chtěl/a bych se hlásit na studijní program Historie. Mohu i na Univerzitě Karlově studovat podle ISP a jak to probíhá?

Ano. Postup, jak zažádat o ISP, je ukotven ve Studijním a zkušebním řádu UK a jednotlivých fakult. O ISP rozhoduje děkan fakulty.

Pohybuji se pomocí vozíku a potřebuji pomoci se sebeobsluhou. Proplácí škola asistenta, kterého bych si sehnal/a? Může být se mnou při výuce?

Na Karlovce podporují při studiu své kolegy s postižením studenti UK, kteří jsou zapojeni do služby asistence při studiu. Jedná se však o přímou podporu při studiu. Nejedná se o osobní asistenci. Váš osobní asistent samozřejmě při výuce být může. Podrobnosti vám rádi vysvětlí v Centru Carolina: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-1.html.

Důležité odkazy