Lékařská fakulta v Hradci Králové

Můžete u nás studovat ve studijních programech všeobecné lékařství, zubní lékařství a všeobecné ošetřovatelství. Jsme menší fakulta s rodinnou atmosférou a bohatým společenským životem. K výuce využíváme moderní technologie např. virtuální pitevní stůl a simulační centrum. Teorii doplňuje praxe ve fakultní nemocnici.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

FAQ

lfhk

Které studijní programy nabízí vaše fakulta?
Otevíráme magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství.
Mohu zažádat o náhradní termín přijímací zkoušky z důvodu konání přijímací zkoušky na jiné fakultě?

Ne. Náhradní termín přijímací zkoušky je možná pouze z vážných náhlých zdravotních důvodů.

Je možný přestup na vaši fakultu?

Ne, musíte si vždy podat přihlášku do 1. ročníku a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.

Jaké jsou v případě přijetí možnosti uznání již vykonaných zkoušek?

Již splněné předměty na jiné vysoké škole se uznávají dle vyjádření garantů předmětů po porovnání sylabů absolvovaného předmětu a předmětu vyučovaného na naší fakultě.

Je u přijímací zkoušky zohledněno studium na jiné lékařské fakultě?

Ne, přijímá se pouze dle výsledku z přijímacího testu.

Mohu studovat v českém jazyce jako samoplátce?

Ne, na naší fakultě toto studium samoplátců umožněno není.

Vydává vaše fakulta modelové otázky k přijímací zkoušce?

Ne, ale na webu naleznete ukázkový test a doporučenou literaturu.

Hlásím se na Fakultu vojenského zdravotnictví, musím podat přihlášku i na vaši fakultu?

Ano, pokud se hlásíte na Fakultu vojenského zdravotnictví, musíte současně vždy podat také přihlášku na naši fakultu.

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě