Fakulta sociálních věd

Fakultu tvoří pět institutů zaměřených na ekonomii, komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní studia, sociologii a politologii. Naše výuka i vědecká činnost přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Studenti získávají zkušenosti i v zahraničí.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě