Fakulta humanitních studií

Fakulta je vedena ideou všeobecného humanitního vzdělání a liberálnosti. V tom navazuje na artes liberales – na svobodná umění, která se ve středověku na univerzitě pěstovala. Svobodným uměním lze rozumět jako uvádění do umění svobody. Na fakultě lze v tomto duchu studovat filosofii, historii, společenské vědy, jazyky a umění.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

FAQ

fhs

Které bakalářské studijní programy je možné na Fakultě humanitních studií (FHS) studovat?
Nabízíme jeden bakalářský studijní program: Studium humanitní vzdělanosti. Tento program však skýtá velmi širokou škálu příležitostí a konkrétní podoba studia je založena zejména na svobodné volbě každého studenta. To znamená, že kromě povinných zkoušek, jejichž prostřednictvím jsou studenti seznamováni se základy vyučovaných disciplín (historie, filosofie a společenských věd), si každý z velké části volí vlastní průchod studiem. Ve druhém ročníku si studenti registrují tzv. profilové kurzy, které jdou již více do hloubky a zaměřují se na konkrétní problematiky daných disciplín. Je na vás, zda se budete chtít ve svém studiu soustředit na historii, filosofii či jednu ze společenských věd, nebo zda se rozhodnete věnovat více disciplínám najednou.
Je možné u vás studovat psychologii?

Psychologie je jednou z disciplín, které se na FHS vyučují. Ve druhém ročníku si ji také můžete zvolit jako svou specializaci v rámci společenských věd. Nicméně pokud se budete chtít soustředit právě na psychologii, je třeba mít na paměti, že musíte projít povinnými zkouškami i z jiných disciplín, např. z historie či filosofie.

Jak probíhá distanční forma výuky?

Distanční forma výuky je vhodná pro ty z vás, kteří nemohou navštěvovat školu ve všední dny. Je náročnější na samostudium, protože povinnosti ani požadavky kladené u zkoušek se u prezenčních a distančních studentů nijak neliší. Především v prvním ročníku čeká distanční studenty několik víkendových soustředění k povinným zkouškám. Počet soustředění se ve vyšších ročnících snižuje.
Obě formy jsou prostupné a je možné na konci každého úspěšně absolvovaného roku formu studia změnit. Distanční studenti mají zároveň možnost volit si i kurzy probíhající v průběhu pracovního týdne, pokud jim časově vyhovují. Těm z vás, pro něž je to alespoň trochu možné, doporučujeme studium prezenční.

Jak často chodí do školy prezenční studenti?

Je na každém studentovi, jaký rozvrh si zvolí. Je tedy možné si zaregistrovat předměty tak, abyste chodili do školy 2x či 3x týdně, nebo naopak můžete být ve škole každý den pouze na pár přednášek. Záleží, co vám bude vyhovovat.

A co uplatnění absolventů?

Z povahy studia na FHS vyplývá i povaha našich absolventů. Jsou to lidé, kteří jsou schopni se uplatnit přesně tam, kde budou chtít. Paleta profesí našich absolventů je velice pestrá: pracují v médiích, neziskovkách, galeriích či muzeích, velkých korporátních firmách, podnikají, působí v politice, aj. Fakulta humanitních studií neposkytuje přípravu na jedno konkrétní zaměstnání; naši vyučující studentům předávají schopnosti, které využijí, ať už se rozhodnou pro jakoukoliv životní dráhu.

Jak vypadají přijímací zkoušky?

Přijímací zkouška spočívá ve shrnutí odborného cizojazyčného textu do českého nebo slovenského jazyka a v zodpovězení tří otázek k textu. Jazyk odborného textu si vybíráte při podávání přihlášky a je jím angličtina, němčina nebo francouzština. Nejedná se však o překlad nebo test ze znalostí cizího jazyka. Co se hodnotí, je právě vaše schopnost vyjadřovat myšlenky v mateřském jazyce a napsat text, který dává smysl. Orientace v textech a psaní textů je totiž základem Studia humanitní vzdělanosti.

Lze na FHS studovat jazyky? Nabízíte předměty vyučované v cizím jazyce?

Bakalářský program má širokou nabídku výuky cizích jazyků – od angličtiny po čínštinu. Máme také kurzy vyučované v cizích jazycích, převážně v angličtině. Výuka v cizím jazyce není povinná. Cizí jazyk bude součástí pouze dvou povinných zkoušek: Rozpravy s rodilým mluvčím a Ověření jazykových kompetencí.

Na koho se mohu obrátit s dalšími dotazy?

Sledujte naše sociální sítě (Facebook Studium na FHS UK a Instagram Studyfhs_uk) nebo napište e-mail na adresu barbora.zelena@fhs.cuni.cz.

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě