3. lékařská fakulta

Patří mezi nejproduktivnější lékařské fakulty v ČR z hlediska vědy a výzkumu. Fakulta sídlí na pražských Vinohradech, v největším areálu lékařského školství, výzkumu i praxe v celé ČR. Praktická část výuky se odehrává na předních pracovištích pražské klinické medicíny se špičkovým intelektuálním i přístrojovým zázemím.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

FAQ

lf3

Chci si podat přihlášku ke studiu na vaši fakultu. Co vše pro to musím udělat?
Na webových stránkách si v záložce Uchazeč vyplňte elektronickou přihlášku. Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku 820 Kč – toto vše je třeba stihnout nejpozději do 28. 2. 2021. Podrobnější informace týkající se přijímacího řízení naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html.
Mohu uhradit poplatek za přípravný kurz v hotovosti?

Ne, úhrada je možná pouze složenkou, kartou nebo převodem z účtu. Platební údaje jsou tyto:

  • číslo účtu: 115-6882900277/0100 (Komerční banka Praha 10)
  • variabilní symbol: 1002
  • specifický symbol: číslo el. přihlášky
  • konstantní symbol: 308

V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků „SHA“.

Je možné přijetí na vaši fakultu i bez přijímacích zkoušek?

Ano, ale pouze na magisterský studijní program Všeobecné lékařství. Ke studiu tohoto programu můžete být přijati bez přijímací zkoušky při splnění všech podmínek specifikovaných na stránce http://www.lf3.cuni.cz/3LF-65.html.

Mé dosavadní studijní výsledky jsou výborné, jsem úspěšná/ý i v mimoškolní činnosti – splňuji předpoklady pro přijetí bez přijímací zkoušky. Co vše musím doložit a stačí pouze fotokopie?

Výsledky musíte doložit katalogovým listem nebo ověřenými kopiemi vysvědčení.
Umístění v soutěžích musí být doloženo úředně ověřenou fotokopií diplomu, popř. jiného dokladu dokládajícího umístění. Též je možno jej doložit originálním potvrzením instituce, která danou soutěž pořádala. Přesné a podrobné podmínky naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení, nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html.

Vydává fakulta modelové otázky k přijímacímu řízení?

Ne, naše fakulta modelové otázky nevydává. Na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeči najdete vše potřebné k přijímacímu řízení – testy, vzorové testy, okruhy, doporučenou literaturu.

Mohu si podat více přihlášek ke studiu více oborů na vaší fakultě?

Ano, můžete si podat i více přihlášek. Na každý zvolený obor/program si ovšem podáváte a hradíte samostatnou přihlášku

Podal/a jsem si přihlášku na více programů, ale termíny přijímacích zkoušek se kryjí. Mám požádat o náhradní termín?

Ne, pokud si podáte více přihlášek v kombinaci studijních programů Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Dentální hygiena a Nutriční terapie, absolvujete písemnou část přijímací zkoušky pouze jedenkrát. V případě postupu do ústních částí přijímací zkoušky je starostí fakulty, abyste mohl/a všechna druhá kola absolvovat v řádném termínu.

Nemám zdravotnické vzdělání ani praxi, mohu se přihlásit na studijní program Všeobecné ošetřovatelství?

Ano, můžete. Ke studiu vybraného oboru studia není potřeba mít zdravotnické vzdělání ani praxi v oboru.

Rád/a bych studoval/a navazující magisterské studium na vaší fakultě. Jaké jsou podmínky po přijetí na studijní program Intenzivní péče?

Podmínky přijetí:

  • ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra nebo bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství
  • prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení §5 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.
  • úspěšné vykonání přijímací zkoušky
  • doložení absolvování VŠ vzdělání v České nebo Slovenské republice, případně uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
Jsem zahraniční student/ka, ale chci studovat v českém jazyce. Potřebuji nějaké potvrzení o složení zkoušky z českého jazyka?

Žádné potvrzení či osvědčení o znalosti českého jazyka nedokládáte. Úspěšným složením přijímací zkoušky prokazujete znalost českého jazyka.

Když nesložím maturitní zkoušku má cenu chodit k přijímací zkoušce?

Nesložení maturitní zkoušky není důvodem, abyste se nedostavil/a k přijímací zkoušce. V případě přijetí se však bez doložení maturitního vysvědčení nemůžete zapsat do studia. Po úspěšném složení maturitní zkoušky v opravném termínu co nejdříve oznamte tuto skutečnost na studijním oddělení, obdržíte informaci o možnosti zápisu do studia.

Rád/a bych absolvoval/a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kde se mohu přihlásit?

Fakulta otevírá přípravné kurzy, které probíhají od poloviny ledna. Informace, včetně přihlášky, najdete na adrese https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1882.html.

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě