Novinky

Juniorská univerzita – vyzkoušej si vysokoškolské studium

Jsi středoškolák a uvažuješ o studiu na UK? Tak se staň součástí programu, který ti postupně ve 4 zaměřeních představí všech našich 17 fakult! Čeká tě celá řada zajímavých témat a na závěr nebudou chybět ani promoce.

Program Juniorská univerzita Karlova simulující studium na vysoké škole realizuje Centrum celoživotního vzdělávání, a to ve čtyřech zaměřeních - lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměření, zpravidla od konce září do přibližně poloviny prosince. Program je určen pro studenty středních škol (v případě gymnázií pro vyšší stupeň), každé z jeho zaměření probíhá 5 týdnů, přičemž se souběžně v různých dnech konají dvě zaměření (říjen, začátek listopadu) a po jejich ukončení další dvě zaměření (listopad, začátek prosince). Každý týden je tak uskutečněna jedna dvouhodinová přednáška příslušné fakulty v daném zaměření. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření jednotlivých fakult a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol. V závěru programu obdrží úspěšný účastník prezenční formy programu osvědčení o absolvování programu, a to při slavnostním zakončení spojeném s komentovanou prohlídkou historického sídla Univerzity Karlovy simulujícím reálné promoce.

Program, jehož pilotní verze proběhla již v zimním semestru akademického roku 2015/2016, pokračuje i nadále a v akademickém roce 2023/2024 nabídne již své deváté pokračování. Program se bude opět konat pro určitý počet účastníků prezenčně a pro neomezený počet účastníků distančně, v podobě on-line přednášek. Registrace a odevzdání závazné přihlášky bude nutné pouze v případě účasti na prezenční formě programu. Pro účast na distanční formě registrace ani závazná přihláška vyžadována nebude.

Registrace do všech zaměření programu je spuštěna! Účast v programu je zdarma! Více informací najdeš zde.

JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!