Novinky

Filosofie a etika - nový studijní program na Karlovce!

Filosofie a etika, nový studijní program na Karlovce!

Na Katolické teologické fakultě stále běží dodatečné přijímací řízení a můžete podávat přihlášky na všechny obory!

Fakulta navíc otevírá úplně nový bakalářský studijní program Filosofie a etika, kde se naučíte kriticky myslet, orientovat se ve složitých problémech současné společnosti a navíc si osvojíte klasické jazyky.

Přihlášky na Filosofii a etiku můžete podávat do 10. září 2023, letos bez přijímaček!

Více informací o oboru najdete na webu fakulty.