Novinky

Jste uchazeč se speciálními potřebami?

Uchazeči se speciálními potřebami mohou žádat o modifikaci přijímací zkoušky.

Nezapomeňte si podat žádost včas!

➤ Pokud si podáváte přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově a máte speciální potřeby vyplývající z Vašeho zdravotního stavu, můžete požádat o úpravu přijímacího řízení. Modifikace nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení zkoušky, zvětšeném tisku (zadání testu), tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, využití různých pomůcek a technologií apod. Více informací.

➤ Konkrétní postupy jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení Vámi vybrané fakulty. Za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami je na fakultní úrovni odpovědná kontaktní osoba. Kontaktní osoba je při své činnosti v úzké spolupráci se studujícími, vyučujícími, Centrem Carolina, studijním oddělením, speciálními pracovišti, příslušnými katedrami a ústavy apod. Seznam kontaktních osob