Novinky

Nevíte si rady s přihláškou?

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se přijímacího řízení a studia na Karlovce. Obrátit se můžete na e-mail: info@cuni.cz (zodpovídáme obecné dotazy uchazečů o studium) nebo zavolejte na telefon: +420 224 491 850.

Konkrétní dotazy, týkající se vybrané fakulty, Vám zodpoví kontaktní osoby, které mají na starosti přijímací řízení na dané fakultě. Seznam kontaktních osob je uvedený níže.

Katolická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

Právnická fakulta

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Plzni

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta humanitních studií


Katolická teologická fakulta

- Bakalářské a magisterské programy

Bc. Eva Roškotová

e-mail: roskotova@ktf.cuni.cz

telefon: +420 220 181 383

- Navazující magisterské programy

Ing. Michaela Kristová

e-mail: kristova@ktf.cuni.cz

telefon: +420 220 181 383


Evangelická teologická fakulta

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Bc. Romana Krčmářová, DiS.

e-mail: krcmarova@etf.cuni.cz

telefon: +420 221 988 621


Husitská teologická fakulta

- Bakalářské a navazující magisterské programy

ThDr. Kateřina Patová

e-mail: studijni@htf.cuni.cz

telefon: +420 222 539 203


Právnická fakulta

- Magisterské programy

Markéta Křížová

e-mail: krizovam@prf.cuni.cz

telefon: +420 221 005 201


Mgr. Kristina Kollertová

e-mail: kollertovak@prf.cuni.cz

telefon: +420 221 005 492


1. lékařská fakulta

- Bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy

Mgr. Jana Zaspalová

e-mail: jana.zaspalova@lf1.cuni.cz

telefon: +420 224 964 201


2. lékařská fakulta

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Jana Ocelková, DiS.

e-mail: jana.ocelkova@lfmotol.cuni.cz

telefon: +420 224 435 864

- Magisterské programy

Hedvika Hubáčková

e-mail: hedvika.hubackova@lfmotol.cuni.cz

telefon: +420 224 435 830


3. lékařská fakulta

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Marie Součková

e-mail: marie.souckova@lf3.cuni.cz

telefon: +420 267 102 192

- Magisterské progamy

Jan Hudák

e-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz

telefon: +420 267 102 191


Lékařská fakulta v Hradci Králové

- Bakalářské a magisterské programy

Alena Žaludová

e-mail: zaluda@lfhk.cuni.cz

telefon: +420 495 816 334


Lékařská fakulta v Plzni

- Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Kateřina Trylčová

e-mail: katerina.trylcova@lfp.cuni.cz

telefon: +420 377 593 433

- Magisterský studijní program Zubní lékařství

Mgr. Jitka Treglerová

e-mail: jitka.treglerova@lfp.cuni.cz

telefon: +420 377 593 432


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

- Bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy

Ing. Lucie Navrátilová

e-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

telefon: +420 495 067 426


Filozofická fakulta

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Mgr. Renata Haklová

e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

telefon: +420 221 619 333


Přírodovědecká fakulta

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Jana Skalická, Mgr. Martina Linhartová

e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

telefon: +420 221 951 155


Matematicko-fyzikální fakulta

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Andrea Kadlecová

e-mail: andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz

telefon: +420 951 551 262


Pedagogická fakulta

- Bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy

Jaroslav Kukla

e-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

telefon: +420 221 900 261


Fakulta sociálních věd

- Bakalářské a navazující magisterské programy

e-mail: prijimacky@fsv.cuni.cz


Fakulta tělesné výchovy a sportu

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Helena Škábová

e-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz

telefon: +420 220 172 075


Fakulta humanitních studií

- Bakalářské a navazující magisterské programy

Bc. Barbora Zelená

e-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz

telefon: +420 224 271 463