Novinky

Přihláška zdarma

Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – přihláška zdarma

V případě tíživé sociální situace můžeš podat jednu přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově zdarma. 

Pozor, přihlášku zdarma je nutné podat už do 31. 12.!

Veškeré podmínky pro nestanovení poplatku a jak podat žádost najdeš zde. Kompletní informace o podání přihlášky zdarma nalezneš zde.

Výňatek: poplatek se nestanoví, pokud uchazeč splní tyto podmínky:

  a. 

podává přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce,

  b. 

není absolventem stejného typu studijního programu,

  c. 

prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci a

  d. 

požádá o nestanovení poplatku.

V tíživé sociální situaci podle bodu 1. písm. c) se pro účel nestanovení poplatku podle čl. 1 odst. 4 přílohy č. 2 Statutu nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu a zároveň jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

K žádosti přilož vyplněné a podepsané (naskenované) čestné prohlášení.