Událost

JUK: humanitní zaměření IV

Právnická fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy v úterý v čase od 17.00 do 18.30 hod.


5. prosince – Právnická fakulta: Ohledání místa činu a vyšetřování (nejen) vražd v praxi

Jak je ze strany kriminalistů skutečně postupováno po nálezu mrtvého těla? Jaká je činnost výjezdové skupiny kriminální policie při ohledání mrtvoly i místa činu? Jaké jsou nejčastější způsoby následného vyšetřování a metody dopadení pachatele? A jak nám může napomoci hmyz nacházející se na mrtvém těle? Právě na tyto otázky se bude soustředit přednáška věnovaná metodice vyšetřování násilné kriminality. Zabývat se bude nejen postupy předepsanými, ale s ohledem na praxi lektora i skutečnými kroky policie a nedostatky v každodenní praktické činnosti kriminalistů. Rozebírané téma je přitom zasazeno do širšího kriminalistického kontextu, aby posluchači byli alespoň rámcově seznámeni i s dalšími zajímavými problematikami jako jsou aktuální otázky vyšetřování drogové trestné činnosti (např. metody odhalování pašování drog), využití služebních psů v policejní praxi (např. při vyhledávání výbušnin), užívání operativně pátracích prostředků (např. použití agenta při infiltrování do organizovaných zločineckých skupin) nebo také možnosti a perspektivy využití polygrafu (detektoru lži). 

Přednášející: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.  je odborným asistentem na katedře trestního práva Právnické fakulty UK. Profesně se zaměřuje především na oblast kriminalistické taktiky a trestního práva procesního, zejména pak na problematiku zvláštních způsobů dokazování, operativně pátracích prostředků a ohledání místa činu. Ve výuce na fakultě i v přednáškové činnosti mimo ni klade hlavní důraz na propojení teorie s praxi. Ve volném čase rád cestuje či hraje badminton, má rád craftové pivo a dobrou filtrovanou kávu.

Začátek akce 5. prosince 2023 v 17:00
Konec akce 5. prosince 2023 v 18:30
Organizátor Právnická fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1