Událost

JUK: humanitní zaměření III

Husitská teologická fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy v úterý v čase od 17.00 do 18.30 hod.


28. listopadu – Husitská teologická fakulta: Zbrklá puberta, uvážlivá adolescence (Aneb ctnosti a úlety potomků podle tabulek a papyrů starověké Levanty)

Popularizační přednáška seznámí posluchače s vybranými tabulkami – např. katalogem synových povinností z vyprávění o princi Aqhatovi z Ugaritu, Aqhatovými troufalými slovy a odvahou jeho sestry Puqhat z téhož eposu, o dívčích proměnách z Anatiných klínopisných textů z Ugaritu. Popovídáme si o Achíkarově moudrých radách nadcházejícím generacím, zapsaných na aramejském papyru z Elefantiny, o napomenutí dospívajícím dětem v biblických spisech Přísloví a Kazatele a o zápolení mladíků a dívek na judském královském dvoře z První a Druhé knihy Královské. 

Přednášející: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.  (5. 2. 1974 Slaný) je odbornou asistentkou z kateder biblistiky a religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti se nově zabývá problematikou náboženského myšlení starověkých semitských civilizací a jeho přenosem do zábavné literatury pro mladé čtenáře. Při této tvorbě využívá dosavadních zkušeností z kurzů s vysokoškolskými studenty. Kromě běžné řádné výuky se v minulém roce podílela na jarním běhu Juniorské univerzity a na projektu VědaFest. S manželem a dvěma dcerami žije na Zbraslavi. 

Začátek akce 28. listopadu 2023 v 17:00
Konec akce 28. listopadu 2023 v 18:30
Organizátor Husitská teologická fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1