Událost

JUK: humanitní zaměření II

Evangelická teologická fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy v úterý v čase od 17.00 do 18.30 hod.


21. listopadu – Evangelická teologická fakulta: Co by nastalo, kdyby se „vypnula" sociální práce ve společnosti

Sociální práce je společenskovědní obor. V Československu ho spoluzakládala v roce 1919 dcera Tomáše Garrigua Masaryka Alice. Československo bylo jedním ze zakladatelů Mezinárodní federace sociálních pracovníků, která sdružuje tři milióny odborníků po celém světě. V současné době se odhaduje, že v České republice sociální práci vykonává přibližně 17 000 expertů, kteří splňují podmínky pro výkon této profese. Sociální práce se provádí v resortech: práce a sociálních věcí, spravedlnosti, školství a tělovýchovy, zdravotnictví, zemědělství a obrany. První vysokoškolský obor zaměřený výhradně na sociální práci vznikl v roce 1990 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zakládali jej Jiřina Šiklová, Pavel Hartl a Igor Tomeš. Navíc v současné době máme čtyři profesory v oboru sociální práce. 

Každý den sociální pracovníci řeší situaci lidí od jejich narození až po umírání, hledají způsoby, jak občanům pomáhat vrátit se do společnosti nebo udržet si svoji lidskou důstojnost. Zmírňují dopady na životy jedinců zatížených například bezdomovectvím, závislostmi na návykových látkách, prostitucí, uvěznění ve výkonu trestu odnětí svobody, recidivním chováním, chudobou, domácím násilí a dalšími sociálně-patologickými jevy. Pomáhají lidem, kteří jsou duševně nebo tělesně handicapovaní, aby neztratili kontakt se svým sociálním okolím. Jejich nezastupitelná a významná role je rovněž v situacích, které mají celospolečenský význam, jako jsou povodně nebo nedávná pandemie COVID-19. Přesto je sociální práce vedle oborů jako medicína, pedagogika, sociologie, psychologie nebo právo nadneseně řečeno popelkou. Laická veřejnost má nepřesné a nedostačující povědomí o sociální práci a sociálních pracovnících. V médiích se sociální pracovníci objevují převážně v souvislosti s kauzami problematických případů rodin s dětmi a zlověstnou třešinku na dortu zasadila oboru filmová postava paní Zubatá.

Co by ovšem nastalo, kdyby sociální pracovníci přestali vykonávat své činnosti?

Odpověď nejenom na tuto otázku můžete získat na Juniorské univerzitě 2023. 

Přednášející: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.  absolvoval na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obory sociální patologie (2007, Bc.) a sociální pedagogika (2009, Mgr.). Na Katedře sociální práce FF UK (2010, PhDr.) – otázky reedukace u osob bez přístřeší. Disertační práci na téma Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými opatřeními v Praze obhajoval na Katedře sociologie FF UK (2019, Ph.D.).

Od roku 1994 působí jako sociální kurátor a vedoucí oddělení sociální prevence na Úřadu městské části Praha 1. V rámci mimoklientských aktivit se věnuje rozvoji sociální práce v profesní organizaci Společnost sociálních pracovníků České republiky, kde je předsedou výboru a zároveň předsedou Sekce sociálních kurátorů. V roce 2015 byl jmenován ředitelem odboru sociální práce na přípravu podkladů pro vznik komory sociálních pracovníků v rámci profesního zákona. 

Začátek akce 21. listopadu 2023 v 17:00
Konec akce 21. listopadu 2023 v 18:30
Organizátor Evangelická teologická fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1