Událost

JUK: humanitní zaměření I

Pedagogická fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy v úterý v čase od 17.00 do 18.30 hod.


14. listopadu – Pedagogická fakulta: Terapie přírodou jako prevence stresu

Stres je jednou z nejčastějších příčin nárůstu zdravotních obtíží napříč všemi věkovými kategoriemi. V přednášce se zaměříme na seznámení se základními stresory působícími zejména u studujících SŠ i VŠ, jejich základní rozdělení i zjednodušené vysvětlení základního mechanismu působení zátěže na lidský organismus. Dále se zaměříme na možnosti prevence, s důrazem na význam terapie přírodou (s využitím filmové ukázky). 

Výběr terapie přírodou je záměrný, terapeutické působení přírody/lesa/divočiny je dobře využitelné i pro středoškoláky v rámci jejich osobnostního rozvoje a kromě ukázky vysokoškolské výuky poskytuje prostor pro ovlivňování vlastní životní pohody. Závěr přednášky/semináře bude věnován krátkému relaxačnímu cvičení (pro velkou skupinu lidí sedících na židli). 

Přednášející: Doc. PhDr. Markéta  Švamberk Šauerová, Ph.D. vystudovala obor pedagogika-psychologie a jednooborová psychologie na FF UK Praha. V rámci profesního rozvoje absolvovala řadu kurzů zaměřenných na arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky. Při studiu v zahraničí na Freie Universität Berlin se hlouběji věnovala oblasti rozvoje komunikačních dovedností. Od roku 2006 působí na VŠTVS PALESTRA, kde se zabývá problematikou pedagogicko-psychologické diagnostiky a poradenství u vybraných skupin klientů s možnostmi intervence, prevenci syndromu vyhoření a osobnostnímu rozvoji dětí, dospívajících i dospělých v rámci prevence studijní neúspěšnosti (volba technik k podpoře self-efficcacy, podpora a zvyšování odolnosti, práce s time-managementem, využití koučinku v osobnostním rozvoji). Od roku 2018 spolupracuje intenzivně s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pelhřimov a od roku 2022 působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK. Intenzivně se rovněž věnuje popularizační a odborné publikační činnosti (Jak přežít svou vlastní pubertu, Výchova neprůbojných dětí, Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách apod.) a vlastnímu sebevzdělávání. 

Začátek akce 14. listopadu 2023 v 17:00
Konec akce 14. listopadu 2023 v 18:30
Organizátor Pedagogická fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1