Událost

JUK: přírodovědné zaměření III

Přírodovědecká fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky přírodovědného zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


27. listopadu – Přírodovědecká fakulta: Demografické stárnutí v Česku a možné dopady v oblasti zdravotních služeb

Obyvatelstvo Česka stárne a tento trend bude pokračovat i v dalších dekádách. Jedná se o jednu z největších a nejaktuálnějších výzev, před kterou naše společnost stojí, dotýká se tak každého z nás. Ukážeme si, jaké příčiny stojí za proměnou věkové struktury obyvatelstva Česka, jakým tempem „stárneme“ a jak lze stárnutí měřit. V druhé části zaměříme pozornost na dopady stárnoucího obyvatelstva v oblasti zdravotních služeb, neboť stárne nejen samotné obyvatelstvo, čímž se mění i objem, intenzita i struktura poptávky po zdravotních službách, ale také samotní zdravotničtí pracovníci – v mnohých oborech lze již nyní sledovat problémy s odpovídající generační obměnou těchto pracovníků. Měnící se věková struktura tak výrazně ovlivňuje otázku čerpání, poskytování a tím i dostupnosti zdravotních služeb. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jakým způsobem mohou být přenášeny vědecké poznatky do reálné praxe a jak lze pomocí nich předcházet potenciálním problémům spojených například právě s omezenou dostupností zdravotnicích služeb. 

Přednášející: Doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.  studoval na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde od roku 2007 působí jako vědecký a pedagogický pracovník; v roce 2023 byl jmenován docentem v oboru demografie. Je dlouholetým členem Hlavního výboru České demografické společnosti a od roku 2022 jejím předsedou. Ve své odborné činnosti se zaměřuje především na aplikovanou a regionální demografii, resp. analýzu demografického stárnutí a jeho možné dopady do oblasti veřejných služeb. Je úspěšným řešitelem aplikovaných grantových projektů, členem tuzemských i mezinárodních projektových týmů, stejně jako člen rezortních pracovních skupin a odborných komisí.

Začátek akce 27. listopadu 2023 v 17:00
Konec akce 27. listopadu 2023 v 18:30
Organizátor Přírodovědecká fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1