Událost

JUK: přírodovědné zaměření I

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky přírodovědného zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


13. listopadu – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: Programovaná buněčná smrt jako žádoucí i nežádoucí cíl působení léčiv

Programovaná buněčná smrt, jejíž nejznámější a nejvýznamnější typ představuje tzv. apoptóza, je regulovaný proces, který zajišťuje odstranění nadbytečných, poškozených nebo infikovaných buněk v těle. Probíhá skrze specifické signální dráhy, které vedou k rozpadu buněčných struktur a eliminaci buňky bez způsobení zánětlivé reakce. Představuje významný cíl a prostředek působení mnoha typů léčiv. Žádoucí účinky léčiv na programovanou buněčnou smrt zahrnují například jejich schopnost aktivovat apoptózu v nádorových buňkách a přispívat k potlačení růstu nádorů. Mohou také pomáhat regulovat imunitní odpověď a eliminovat poškozené nebo infikované buňky. Naopak nežádoucí účinky léčiv na programovanou buněčnou smrt mohou zahrnovat nekontrolovanou aktivaci apoptózy ve zdravých buňkách, což může vést k toxickým účinkům na tkáně a orgány. To může vyvolat vedlejší účinky, jako je snížená tvorba krve, poškození zažívacího, kardiovaskulárního nebo nervového systému. Je důležité, aby byly léky navrženy tak, aby minimalizovaly tyto nežádoucí účinky a zároveň posilovaly programovanou buněčnou smrt v patologických buňkách. 

Přednášející: Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (nar. 1976) působí na katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V letech 2014–2022 byl děkanem fakulty, nyní je proděkanem pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj fakulty. Dále působí jako vedoucí Výzkumné skupiny molekulární a buněčné toxikologie. Vystudoval farmacii (Mgr., PharmDr.), doktorát (Ph.D.) má z farmakologie a toxikologie. Absolvoval postdoktorandský pobyt na Institute for Cardiovascular Research v Amsterdamu.

Jeho hlavní výzkumné zaměření zahrnuje kardiovaskulární a onkologickou molekulární biologii, farmakologii, toxikologii a výzkum nových potenciálních kardioprotektivních a protinádorových léčiv. Profesor Šimůnek je autorem více než 80 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech a jedné mezinárodní patentové přihlášky. Jako pedagog garantuje na Farmaceutické fakultě výuku molekulární biologie a genetiky pro studenty farmacie a laboratorní diagnostiky; je členem oborových rad několika doktorských studijních programů a školitel studentů doktorského studia.

Profesor Šimůnek je členem řady profesních společností a komisí, včetně ceny Česká hlava, Vědecké rady Univerzity Karlovy nebo redakční rady mezinárodního časopisu BBA General Subjects.

Začátek akce 13. listopadu 2023 v 17:00
Konec akce 13. listopadu 2023 v 18:30
Organizátor Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1