Událost

JUK: společenskovědní zaměření II

Fakulta humanitních studií

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy v úterý v čase od 17.00 do 18.30 hod. Jedinou výjimkou je úvodní přednáška 5. října, která se uskuteční ve čtvrtek ve stejném čase.


10. října – Fakulta humanitních studií: Láska, jež vládne touze, „slunci a dalším hvězdám“. Motivy samoty a přátelství mezi uměním, fyzikou a vesmírným vizionářstvím

Co má společného středověká poezie se současnou sci–fi, technologický vizionář Elon Musk s renesančním básníkem Dantem Alighierim, astrofyzika s láskou? Proč v nás pohled do nekonečných hlubin noční oblohy vyvolává údiv stejně tak jako úzkost a co ztrácíme s ústupem hvězd, jež se ztrácí v mlze světelného znečištění? Co má lhostejný vesmír společného s touhou po přátelství? Přednáška Dr. Ondřeje Váši, odborného asistenta přednášejícího filozofii umění a vědy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, se pokusí kolem těchto otázek projít se ctí a prostřednictvím vybraných obrazů, fotografií, filmových záběrů, filozofických úryvků, básní či vědeckých milníků ukáže, že na první pohled nesouvisející věci, disciplíny a motivy – motivy, které snad ani nemohou být samy sobě cizejší – spolu niterně souvisí. Ukáže se tak, že současní technologičtí vizionáři mají k renesančním básníkům mnohem blížeji, než by si mysleli (a než by i sami chtěli), a naopak, že my sami, třeba když toužíme po opravdových přátelích, stále podvědomě hledáme ve hvězdné obloze oporu, ze které bychom chtěli vyčíst svůj příznivý osud.

Přednášející: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (*1979) vystudoval Fakultu humanitních studií (2003) a obor filozofie na Ústavu filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2008), kde rovněž obhájil dizertační práci „Zwischenraum a Denkraum v kontextu motivů vznesení a pádu v obrazovém atlase Mnémosyné Abyho M. Warburga“ (2017). Specializuje se na vzájemné prolínání filozofie, umění a vědy, jeho nejvlastnějším badatelským zájmem je pak Hansem Blumenbergem formulovaná astronoetika, zaměřená na obraznost a „existenciály“ moderní astronomie a astronautiky.

Začátek akce 10. října 2023 v 17:00
Konec akce 10. října 2023 v 18:30
Organizátor Fakulta humanitních studií
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1