Událost

JUK: společenskovědní zaměření I

Katolická teologická fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy v úterý v čase od 17.00 do 18.30 hod. Jedinou výjimkou je úvodní přednáška 5. října, která se uskuteční ve čtvrtek ve stejném čase.


5. října – Katolická teologická fakulta – série 3 přednášek

1) Jak se dělá světové drama aneb Roboti a Karel Čapek

Fakt: drama Karla Čapka R.U.R. se během 20. let zařadilo na světových jevištích mezi nejhranější hry. Otázka: Jak se autor píšící v češtině na téma z oblasti science fiction stane světovým dramatikem? 

Přednášející: Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.  je mnohaletou pracovnicí Akademie věd České republiky, přednáší v rámci oboru Dějiny evropské kultury na Univezitě Karlově. V poslední době se specializuje právě na problematiku spojenou s přijetím děl Karla Čapka v anglofonním světě.


2) Role ženy v katolické církvi

V posledních několika dekádách prochází katolická církev zásadním vývojem. Ten se mimo jiné týká i postavení žen. Jaký je současný stav a jaké jsou výhledy do budoucna?

Přednášející: Doc. PhDr. Mireia Ryšková Dr. theol. (*1951) nejdříve studovala dějiny umění a francouzštinu na FF UK, teologii pak v Erfurtu a Pasově. Spoluzakládala Jabok, školu pro sociální pedagogiku a teologii, kde učila až do roku 2005. Od roku 2005 přednáší na KTF UK.


3) Carl Gustav Jung, Umění

Myšlenky švýcarského psychologa Carla Gustava Junga se opírají o jeho přímou zkušenost s aktivní uměleckou tvorbou. Maloval mandaly, vlastnoručně napsal a vyzdobil tajemnou Červenou knihu a vytesal kámen v Bollingen. Smysl a význam těchto artefaktů přiblíží uvedená přednáška.

Přednášející: PhDr. Milan Pech, Ph.D.  je historik umění a arteterapeut. Je pedagogem Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK v Praze a Ateliéru arteterapie na JČU v Českých Budějovicích. Odborně se soustředí na sociokulturní, politické a psychologické souvislosti umění 19. a 20. století.

Začátek akce 5. října 2023 v 17:00
Konec akce 5. října 2023 v 18:30
Organizátor Katolická teologická fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1