Událost

JUK: lékařské zaměření V

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky lékařského zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


6. listopadu – Lékařská fakulta v Hradci Králové: Jak léčí současná oftalmologie?

Přednáška je věnována pokrokům v konzervativní i chirurgické léčbě základních očních chorob – šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukom), refrakční vady a onemocnění zadního očního segmentu (sklivec a sítnice).

Přednášející: Prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBO  pracuje na Lékařské fakultě UK a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Oční klinice. Absolvovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (1995), a poté nastoupila na Oční kliniku v Hradci Králové jako postgraduální studentka. Jako pedagožka pracuje od r. 2000, od r. 2007 jako zástupkyně přednosty pro výuku a od r. 2018 jako proděkanka pro výuku všeobecného lékařství. V klinické praxi se zabývá elektrofyziologií zraku, chorobami sítnice, syndromem suchého oka a nitroočními záněty, věnovala se i chirurgii zevního a předního očního segmentu. Publikuje zejména v oblasti elektrofyziologie zraku a onemocnění sítnice.

Začátek akce 6. listopadu 2023 v 17:00
Konec akce 6. listopadu 2023 v 18:30
Organizátor Lékařská fakulta v Hradci Králové
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1