Událost

JUK: lékařské zaměření IV

2. lékařská fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky lékařského zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


30. října – 2. lékařská fakulta: Biologie nádorů mozku – implikace pro budoucí léčbu

Přednáška bude pojednávat o biologické podstatě nádorů centrálního nervového systému (CNS). Co víme o tom, proč a jak vznikají? Čím vším nádor v dutině lební vadí a proč není snadné poznat pacienta s nádorem mozku v časných stadiích? A proč je prognóza pacientů s maligními nádory CNS i při současných léčebných možnostech tak neuspokojivá? Klíčem pro efektivní léčbu v budoucnu je poznání molekulárně genetického pozadí nádorového bujení a pak jeho cílená léčebná blokáda. Během přednášky však bude nabídnuta také řada odpovědí na mnohem jednodušší otázky, třeba co to ten zhoubný nádor vůbec je.

Přednášející: Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.  absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od promoce dosud pracuje v Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Postgraduální doktorské studium biomedicíny absolvoval v oboru Neurovědy. V roce 2006 byl jmenován docentem UK pro obor patologie a v roce 2014 jejím profesorem. Odborně se profiluje hlavně v neuropatologii (nádory a pseudotumory nervového systému, problematika farmakorezistentní epilepsie) a pak diagnostikou a výzkumem neuromuskulárních chorob. Je hlavním autorem a editorem nové celostátní učebnice Patologie pro lékařské fakulty. Publikoval více než 130 primárních odborných publikací, je spoluautorem mezinárodní učebnice Neuropathology vydané v Cambridge University Press a také autorem několika kapitol v českých i zahraničních monografiích. Od roku 2010 je šéfredaktorem časopisu Česko-slovenská patologie, je členem redakční rady mezinárodního časopisu Molecular Medicine Reports a časopisu Česká revmatologie. Opakovaně stážoval v zahraničí (Stanford University, California, USA; Baylor College of Medicine – Houston, Texas, USA; Universität Freiburg, Německo). Je nositelem několika národních i zahraničních ocenění za vědeckou a pedagogickou práci, mimo jiné ocenění Česká hlava z roku 2004.

Začátek akce 30. října 2023 v 17:00
Konec akce 30. října 2023 v 18:30
Organizátor 2. lékařská fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1