Událost

JUK: lékařské zaměření II

3. lékařská fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky lékařského zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


9. října – 3. lékařská fakulta: Postavení pacientů v českém zdravotnictví

Prezentace uvádí historické kořeny práv pacientů při poskytování zdravotní péče i historické proměny postavení lékaře. Analyzuje vliv lékařských zločinů holocaustu na posílení práv pacientů v druhé polovině XX. stolení a detailně prezentuje práva pacientů v českém systému včetně praktických příkladů.

Přednášející: MUDr. David Marx, Ph.D. absolvoval 1. LF UK v roce 1984 a pracoval jako pediatr ve FN Královské Vinohrady v Praze (FNKV), kde získal I. a II. atestaci z pediatrie. V roce 1992 v rámci stipendia Britské rady pracoval na Universtity of Birmingham v UK. Od roku 1993 se systematicky věnuje problematice kvality ve zdravotnictví, spoluorganizoval několik projektů USAID věnovaných této problematice, pracoval jako náměstek ředitelky FNKV pro kvalitu péče a jako poradce ministrů zdravotnictví pro kvalitu. V roce 1998 během Tošovského vlády působil na MZ jako vrchní ředitel kabinetu ministryně. V témže roce spoluzakládal Spojenou akreditační komisi ČR (SAK ČR) - organizaci, která posuzuje kvalitu a bezpečí v nemocnicích a léčebnách v ČR a stal se členem Správní rady Joint Commission International (JCI), organizace provádějící mezinárodní hodnocení kvality zdravotnických zařízení. Pracoval jako konzultant v řadě nemocnic v ČR v rámci jejich přípravy k akreditaci SAK ČR i JCI.

V roce 2006 obhájil dizertační práci na téma Mimořádné události při poskytování zdravotní péče v ČR. Od roku 2003 pracuje v poradních orgánech MZ pro kvalitu zdravotní péče. Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje veřejné zdravotnictví a dětské lékařství. Na 3. lékařské fakultě UK vede kursy zaměřené na nácvik komunikačních dovedností pro studenty lékařství. V současnosti je ředitelem SAK ČR, konzultantem a auditorem SAK ČR a mezinárodním konzultantem Joint Commission International (kvalita zdravotní péče a bezpeční zdravotnictví). V rámci 3. LF UK působí jako proděkan pro studium a výuku a jako vedoucí Kabinetu veřejného zdravotnictví. V letech 2001–2010 předseda Akademického senátu 3. LF UK. V červnu 2010 byl ministryní spravedlnosti jmenován znalcem pro oblast řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví.

Začátek akce 9. října 2023 v 17:00
Konec akce 9. října 2023 v 18:30
Organizátor 3. lékařská fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1