Událost

JUK: lékařské zaměření I

1. lékařská fakulta

Uvažuješ o studiu na Univerzita Karlova a chceš vědět, jak to u nás chodí? Přijď si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Účast na Juniorské univerzitě je zdarma! JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky lékařského zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


2. října – 1. lékařská fakulta: Anatomie v moderní medicíně

Přednáška má za úkol představit obor anatomie, její stručnou historii, současnost i budoucnost. Představí také způsob její výuky na Anatomickém ústavu 1. LF UK, propojení s klinickými a vědeckými obory. Cílem přednášky je seznámit posluchače s jedním z hlavních předmětů prvního ročníku medicíny a ukázat možnosti, které nabízí.

Přednášející: MUDr. Květoslav Červený vystudoval obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako sekundární lékař na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a FN v Motole. Na Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty působí již od dob studia a v současné době je zastává pozici asistenta praktických cvičení anatomie.

Začátek akce 2. října 2023 v 17:00
Konec akce 2. října 2023 v 18:30
Organizátor 1. lékařská fakulta
Místo konání akce Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1