Událost

AI for body & soul

Univerzita Karlova

Jednodenní konference zkoumající současný a potenciální přínos umělé inteligence pro podporu tělesného i duševního zdraví.

Dopolední program bude zahájen přednáškou Prof. Petera Kuhna, ředitele Michelson Center for Convergent Bioscience na University of Southern California, na téma „Augmented Intelligence to Improve Cancer Screening“. Následovat budou prezentace akademických a výzkumných pracovníků.

Odpolední program bude věnován diskusím v rámci tematických workshopů, jejichž cílem bude mimo jiné navázat nové spolupráce mezi členy akademické obce UK a těmi, kteří by výsledky výzkumné práce v oblasti umělé inteligence chtěli a mohli využít.

Call for papers: Programový výbor konference přijímá abstrakty přednášek pro dopolední část akce. Přednášky v českém případně anglickém jazyce by měly být plánovány na 20–25 minut. Jednotící téma přednášek je “Využití umělé inteligenci v péči o tělesné a duševní zdraví člověka”. Abstrakty v délce do 1 strany A4 zadávejte prostřednictvím formuláře na webové stránce konference do níže uvedeného termínu. Z došlých návrhů programový výbor vybere příspěvky doporučené k ústní prezentaci. Programový výbor může některé příspěvky doporučit k prezentaci formou posteru, případně navrhnout přesun do odpolední workshopové části.

Call for workshops: Programový výbor konference přijímá návrhy na témata workshopů, které se budou konat v odpolední části akce. V současné době zvažujeme mj. následující témata:

  • Komunikace lékař-pacient v době konverzační AI

  • Interpretabilita ML / DNN modelů v medicíně

  • Simulační medicína a velké jazykové modely

  • AI jako nástroj ve výzkumné praxi v lékařských vědách

  • Reskilling a upskilling pro lékaře v kontextu využívání AI

  • Jak nadesignovat sylabus semináře o AI pro mediky

  • Etické aspekty využívání AI ve zdravotnictví

Budeme rádi, když seznam těchto témat rozšíříte, anebo vyjádříte svůj zájem o aktivní účast v rámci některého z výše uvedených. Navrhovaná témata by měla mít interdisciplinární charakter: měla by obsahovat jednak prvek AI a souvislost s některou z oblastí "body and soul” – nemusí se tedy jednat jen o témata z oblasti medicíny a zdravotnictví.Finální výběr témat workshopů bude zohledňovat i zaměření příspěvků v dopolední části. V případě, že mezi konferenčními příspěvky zaslanými do dopolední části bude kolekce obsahově příbuzných článků, může programový výbor vyzvat jejich tvůrce k jejich prezentaci v rámci příslušného workshopu.

Návrhy workshopů zadávejte prostřednictvím formuláře na webové stránce konference do níže uvedeného termínu.

Webová stránka: https://bioinformatics.cuni.cz/ai4bs2024


Začátek akce 23. května 2024 v 9:00
Konec akce 23. května 2024 v 9:00
Organizátor Univerzita Karlova