Událost

Jeden den s fyzikou

Matematicko-fyzikální fakulta

Celodenní program se tradičně dělí na dva areály Matfyzu, které náleží právě fyzice, Karlov a Troju. Nabídneme několik dopoledních i odpoledních přednášek jako malé nahlédnutí do mnohodimenzionálních prostorů jednotlivých oblastí fyziky. Odvážnější návštěvníci budou moci prozkoumat i zdejší specializovaná pracoviště, mezi nimi například seismickou stanici nebo pracovny vybavené elektronovými mikroskopy, výkonnými lasery a detektory rentgenového a gama záření. U každého přístroje bude přítomen odborník, který přiblíží jeho využití ve vědecké práci.

Začátek akce 15. února 2024 v 9:00
Konec akce 15. února 2024
Organizátor Matematicko-fyzikální fakulta