Událost

Univerzita našich příběhů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

V pondělí 16. října 2023 se Kampusu Hybernská uskuteční beseda v rámci projektu Univerzita našich příběhů, kterou pořádají studenti fakulty ve spolupráci s Kampus Hybernská. Beseda začíná v 17.00 a předchází ji pozvání ke kávě a malému občerstvení od 16.00.

Pravidelnou sérii diskuzí a besed nazýváme právě Univerzita našich příběhů. Projekt určený studentům Univerzity Karlovy, zaměstnancům, rodinám a příznivcům zdravého životního stylu a pohybu.

Připravují ji studenti Mezinárodního studentského týmu FTVS UK s cílem nabídnout životní příběhy zajímavých osobností. Příběhy, ve kterých je možné číst např. že život si můžeme obohatit díky ochotě vykračovat z bublin a komfortních zón. Společně poznáváme diverzní kultury, obohacujeme mysl o zážitky z cestovních dobrodružství, posilujeme hodnoty spolupráce mezi studenty a zaměstnanci, nebo se dozvídáme o sportovním životě našich hostů. Prohlubujeme znalosti o zdravém životním stylu, nebo se snažíme šířit myšlenku klidného duševního zdraví.


Program: 

  • 16:00-17:00 coffee & cake  

  • 17:00-18:30 diskuze


Začátek akce 16. října 2023 v 16:00
Konec akce 16. října 2023
Organizátor Fakulta tělesné výchovy a sportu
Místo konání akce Kampus Hybernská