Událost

Pavel Rajmic: Byl jednou jeden JPEG... a je tu s námi stále

Matematicko-fyzikální fakulta

JPEG byl standardizován v roce 1992. Ještě dnes, v roce 2023, všichni používáme tuto metodu pro kompresi (a dekompresi) digitálních obrázků, v takové podobě jak byla navržena před 30 lety. Proč tento oblíbený obrazový formát nikdy nebyl reálně vytlačen moderními konkurenty? V přednášce se budeme věnovat i této otázce, nicméně těžiště přednášky bude ležet v představení komponent, ze kterých se algoritmus JPEG skládá a jejichž chytré propojení umožňuje vysoké kompresní poměry při nízké výpočetní náročnosti. Komponenty samozřejmě fungují na matematické bázi, ale pramení z různých oborů jako teorie informace, lineární algebra, psychofyzika. Vysvětlíme si také, jak vypadají běžné JPEG artefakty (nepříjemné a nežádoucí vizuální důsledky komprese) a jaké existují způsoby jak artefakty zmírnit. Jako vedlejší produkt přednášky by posluchači mohli JPEG začít používat skutečně jen na obrázky, pro které je určen.

Pavel Rajmic vystudoval obor matematika-ekonomie na Masarykově Univerzitě. Od roku 2004 pracuje jako pedagog a výzkumník na elektrofakultě Vysokého učení technického v Brně, kde získal doktorát a od roku 2021 je zde profesorem. Odborně se věnuje metodám digitálního zpracování multimediálních signálů.


Začátek akce 25. října 2023 v 17:30
Konec akce 25. října 2023
Organizátor Matematicko-fyzikální fakulta