Událost

Vědecká konference

2. lékařská fakulta

Vědecká konference je místem každoročního setkávání bádající části naší fakulty a nemocnice. Konference je otevřená pro všechny studenty pregraduálního a doktorského studia a mladé fakultní a nemocniční pracovníky. Cílem této tradiční akce je umožnit studentům a mladým vědcům vyzkoušet si prezentaci výsledků svých vědeckých prací na domácí a přátelské půdě, stejně tak jako seznámit s nimi ostatní spolužáky, kolegy a učitele. Návštěvníkům nabízí možnost dozvědět se podrobnosti o vybraných výzkumných projektech, které na fakultě právě probíhají, možnost poznat vědeckou činnost teoretických ústavů, laboratoří a klinik, a v neposlední řadě i možnost inspirace pro budoucí směřování.

Začátek akce 1. listopadu 2023
Konec akce 2. listopadu 2023
Organizátor 2. lékařská fakulta
Email na organizátora pr@lfmotol.cuni.cz
Místo konání akce 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol
Bezbariérový přístup ano