Událost

Letní škola církevních dějin III

Pojeďte s námi do Litoměřic! 

Ústav pro studium totalitních režimů, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Katolická teologická fakulta UK, Evangelická teologická fakulta UK, Filozofická fakulta UJEP a Filozofická fakulta UHK společně pořádají již třetí ročník Letní školy církevních dějin.

Studentům, badatelům, učitelům a dalším zájemcům z veřejnosti nabídne sérii přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí. Cílem je přinést inspiraci z různých oblastí církevních a náboženských dějin a představit bohaté možnosti tohoto oboru stojícího na pomezí „světského“ a „duchovního“, na pomezí několika vědních oborů a konfesí.Pro dodatečný zápis kontaktujte Jana Zdichynce na adrese .

Více informací najdete zde.

Začátek akce 4. září 2023 v 10:00
Konec akce 8. září 2023 v 16:00
Místo konání akce Diecézní dům kardinála Trochty