Událost

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM NA KARLOVCE: Filosofie a etika

Katolická teologická fakulta


Na Katolické teologické fakultě stále běží dodatečné přijímací řízení a můžete podávat přihlášky na všechny studijní programy! Fakulta navíc otevírá úplně nový bakalářský studijní program Filosofie a etika, kde se naučíte kriticky myslet, orientovat se ve složitých problémech současné společnosti a navíc si osvojíte klasické jazyky.

Přihlášky na Filosofii a etiku můžete podávat do 10. září 2023.

První rok bez přijímaček!


Více informací o programu najdete na webu fakulty.


Začátek akce 6. června 2023
Konec akce 10. září 2023
Organizátor Katolická teologická fakulta