Událost

Sáhněte si na částice: ATLAS Z Masterclasses 2023 (Kadaň)

Matematicko-fyzikální fakulta

Na ATLAS Masterclasses budete hledat bosony Z a Higgs v datech nabraných experimentem ATLAS v CERNu.

Program začíná ráno či dopoledne a bude končit zhruba v 17h po skončení videokonference. Na začátku Vám částicoví fyzikové z MFF UK představí, čím se částicová fyzika zabývá, co se dělá v CERNu, nebo v jiných laboratořích, a co budete hledat v datech, která dostanete k dispozici. Následovat bude oběd a po něm se vrhnete na analýzu dat. Na prohlížení záznamů o srážkách protonů dostanete program, se kterým Vás animátoři naučí zacházet. Data budete analyzovat ve skupinách po dvou, přičemž každá skupina dostane data jiná. Na závěr složí všechny skupiny své výsledky dohromady. Následovat bude videokonference moderovaná fyziky z CERNu, na které český tým zkonfrontuje své výsledky s kolegy z jiných zemí.

Na Masterclasses budete potřebovat počítač, přičemž stačí jeden pro dvojici studentů. Na Gymnáziu v Kadani bude k dispozici počítačová učebna, ale na MFF UK v Praze si musíte přinést počítač vlastní! Pokud si ho přinést nebudete moci, tak Vám ho půjčíme na místě, ale nezapomeňte to uvést do přihlašovacího formuláře.


Začátek akce 21. března 2023 v 9:00
Konec akce 21. března 2023
Organizátor Matematicko-fyzikální fakulta