Událost

Jeden den s fyzikou 2023

Matematicko-fyzikální fakulta

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i setkání s pedagogy a studenty Matfyzu a s organizátory korespondenčních seminářů.

Zájemce prosíme o předběžnou registraci účasti zde.Začátek akce 9. února 2023 v 09:00
Konec akce 9. února 2023
Organizátor Matematicko-fyzikální fakulta