Událost

Juniorská univerzita – společenskovědní zaměření IV

Husitská teologická fakulta

Uvažujete o studiu na Univerzita Karlova a chcete vědět, jak to u nás chodí? Přijďte si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy ve středu v čase od 17.00 do 18.30 hod. Jedinou výjimkou je přednáška 13. října, která se uskuteční ve čtvrtek ve stejném čase.


9. listopadu – Husitská teologická fakulta: S čím odcházel do podsvětí starověký hrdina Středomoří? Středa 17.00 – 18.30 hod.

Přednáška uvede posluchače do světa rozmanitých představ o posmrtné existenci na starověkém Předním východě, respektive v geografické blízkosti Středozemního moře. Seznámí je s pohřebními rituály a jejich symbolikou. Zmíní též základní magické texty na ochranu živých před mrtvými a pro schůdnou cestu do podsvětí a podsvětní říší. To vše na modelovém příběhu několika hrdinských postav z různorodých příběhů.

Přednášející: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D. (5. 2. 1974 Slaný) je odbornou asistentkou z kateder biblistiky a religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.  V současnosti se nově zabývá problematikou náboženského myšlení starověkých semitských civilizací a jeho přenosem do zábavné literatury pro mladé čtenáře. Při této tvorbě využívá dosavadních zkušeností z kurzů s vysokoškolskými studenty. Kromě běžné řádné výuky se v minulém roce podílela na jarním běhu Juniorské univerzity a na projektu VědaFest. S manželem a dvěma dcerami žije na Zbraslavi.

Začátek akce 9. listopadu 2022 v 17:00
Konec akce 9. listopadu 2022 v 18:30
Organizátor Husitská teologická fakulta
Webové stránky https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-94.html