Událost

Juniorská univerzita – společenskovědní zaměření III

Filozofická fakulta

Uvažujete o studiu na Univerzita Karlova a chcete vědět, jak to u nás chodí? Přijďte si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky humanitního zaměření se konají vždy ve středu v čase od 17.00 do 18.30 hod. Jedinou výjimkou je přednáška 13. října, která se uskuteční ve čtvrtek ve stejném čase.


2. listopadu – Filozofická fakulta: Od středověké Rusi k ruskému impériu Petra I. Velikého Středa 17.00 – 18.30 hod.

Informační válku proti Ukrajině vede Rusko již mnohem déle než tu faktickou. V jejím průběhu používá historickou argumentaci, která je nejen ohlasem na události a jevy druhé světové války (požadavek denacifikace a demilitarizace Ukrajiny), ale obrací se až do středověku. Podle ruského prezidenta Vladimíra Putina se současná Ukrajina rozkládá na „historicky ruských zemích“, čímž míní území, jež v raném středověku zaujímal původní ruský stát, známý z pramenů jako Rus nebo ruská země (historiky od 19. století tradičně nazývaný Kyjevskou Rusí). Je novodobé Rusko přímým pokračovatelem tohoto středověkého státu a má s ním shodnou identitu? Má moskevský stát cara Ivana Hrozného přímou návaznost na ruskou zemi? Jaké postavení zaujímá ve složitém geopolitickém vývoji východní Evropy ruské impérium Petra I. Velikého, o němž Putin prohlásil, že navracel Rusku území a upevňoval jeho moc stejně, jako je úkolem současného ruského vedení? Přednáška se pokusí odpovědět na tyto otázky na základě výkladu jednak geopolitických dějin východoevropského prostoru v období středověku, jednak vysvětlením rozdílu historických pojmů jako Rus, Rossija nebo nová ruská země. Vycházet při tom bude ze závěrů a hypotéz, k nimž dospěla moderní historiografie v posledních dvou desetiletích.

Přednášející: Doc. PhDr. Dana Picková, CSc. je odbornicí na dějiny východní a jihovýchodní Evropy ve středověku (Rus, Byzanc, slovanské státy na Balkáně). V současné době vydává Nakladatelství Epocha její rozsáhlou souhrnou práci ke starším ruským dějinám s názvem Od Rusi k moskevskému carství.

Začátek akce 2. listopadu 2022 v 17:00
Konec akce 2. listopadu 2022 v 18:30
Organizátor Filozofická fakulta