Událost

Juniorská univerzita – přírodovědné zaměření III

Matematicko-fyzikální fakulta

Uvažujete o studiu na Univerzita Karlova a chcete vědět, jak to u nás chodí? Přijďte si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky přírodovědného zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


28. listopadu – Matematicko-fyzikální fakulta: Hrátky s pravděpodobností – teorie, simulace, aplikace Pondělí 17.00 – 18.30 hod.

Kolikrát je potřeba hodit kostkou, aby padla šestka? Kolik různých čísel padne, hodíme-li naráz šesti kostkami? Jak je pravděpodobné, že v posluchárně sedí dva lidé, kteří mají narozeniny ve stejný den v roce? Na těchto a podobných intuitivně názorných příkladech bude ukázáno, co je pravděpodobnostní rozdělení a jak lze pravděpodobnost nahodilých jevů teoreticky přesně spočítat, nebo odhadovat pomocí jednoduché počítačové simulace. V poslední části přednášky bude předvedena aplikace statistických modelů pro rozpoznávání autorství — za jistých předpokladů lze pomocí statistiky s vysokou spolehlivostí rozpoznat autora textu. Přednáška si neklade za cíl demonstrovat nejnovější trendy, ale přístupnou formou posluchačům přiblížit základy oboru.

Přednášející: RNDr. Martin Holub, Ph.D. vystudoval na MFF UK v roce 1995 obor softwarové inženýrství a později se ve své disertační práci zaměřil na lingvistické aspekty počítačových technologií pro vyhledávání informací v textech. V současné době pracuje v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na MFF UK a vyučuje především klasické metody strojového učení a zabývá se technologiemi pro zpracování přirozeného jazyka. V minulosti vyučoval matematiku a informatiku také na gymnáziu a má rozsáhlé zkušenosti i s výukou základů aplikované pravděpodobnosti a statistiky pro studenty humanitních oborů.


Začátek akce 28. listopadu 2022 v 17:00
Konec akce 28. listopadu 2022 v 18:30
Organizátor Matematicko-fyzikální fakulta
Webové stránky https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-182.html