Událost

Juniorská univerzita – přírodovědné zaměření II

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Uvažujete o studiu na Univerzita Karlova a chcete vědět, jak to u nás chodí? Přijďte si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky přírodovědného zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


21. listopadu – Fakulta tělesné výchovy a sportu: Životem v pohybu / pohyb pro život Pondělí 17.00 - 18.30 hod.

Pohyb nás doprovází po celý život. Má mnoho forem, intenzit i kvalit. Jak je pohyb řízen? Co je pohybová gramotnost? Jak lze dosáhnout vrcholové sportovní výkonnosti? Kde může být pohyb prevencí a kde je pohyb jedinou možnou léčbou? Odpovědi na tyto a podobné otázky by měly být důležité osobně pro každého z nás i pro zdravotní stav celé populace.

Přednášející: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. je odborná asistentka katedry fyzioterapie FTVS UK, která se zaměřuje na vývojovou kineziologii a patokineziologii, senzomotorickou stimulaci a reflexní terapii v dětském věku a pohybové chování, které by mělo umožňovat dostatečnou pohybovou gramotnost jako celoživotní zdravotně sociální benefit.

Začátek akce 21. listopadu 2022 v 17:00
Konec akce 21. listopadu 2022 v 18:30
Organizátor Fakulta tělesné výchovy a sportu
Webové stránky https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-182.html