Událost

Den otevřených dveří na Právnické fakultě

Právnická fakulta

Vždy v 10:00 a 13:00 úvodní přednáška představující studium programu Právo a právní věda (přednášející děkan fakulty), poté stručné informace o dalších aktivitách, do nichž se studentky a studenti fakulty zapojují. V 11:00, resp. ve 14:00 jsou skupinové prohlídky budovy fakulty prováděné studentkami a studenty fakulty, kde se zájemci mohou dovědět vše, co je o studiu zajímá.

Začátek akce 8. února 2023
Konec akce 8. února 2023
Organizátor Právnická fakulta