Událost

Juniorská univerzita – přírodovědné zaměření I

Přírodovědecká fakulta

Uvažujete o studiu na Univerzita Karlova a chcete vědět, jak to u nás chodí? Přijďte si vyzkoušet vysokoškolský život „nanečisto“!

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky přírodovědného zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


14. listopadu – Přírodovědecká fakulta: Temná a světlá strana organické chemie fosforu  Pondělí 17.00 - 18.30 hod.

Tato přednáška si bere za cíl poukázat na temné a světlé stránky organické chemie fosforu, se vším dobrým a zlým co nám nabyté znalosti v průběhu staletí přinesly. Nejprve se seznámíme se stručnou historií objevu fosforu, jeho fyzikálně chemickými vlastnostmi a způsobem jeho přípravy. Poté se dostaneme k přípravě základních organických sloučenin obsahujících fosfor, což nám poskytne dobrý základ pro úvod k organofosfátům jako insekticidům a bojovým látkám. Krátce probereme vývoj bojových látek od druhé světové války, přes studenou válku, až po současnost.

Po temné straně organofosforové chemie se v rámci zachování rovnováhy přesuneme k medicinální chemii. Zde si poukážeme na významný objev fosfonátů jako izosterických a izoelektronických analogů fosfoesterové funkce, klíčové pro funkci různých buněčných pochodů. Tímto se přesuneme k izolaci a návrhu nových antibiotik obsahujících fosfonátovou funkci. Dále se budeme zabývat významným objevem prof. A. Holého a jeho týmu, který připravil celou řadu nových acyklických nukleosid fosfonátů vhodných pro léčbu mnoha virových onemocnění. Závěrem přednášky bude spekulace o možném vzniku života na Zemi v jezerech bohatých na uhličitany a fosfáty. 

Přednášející: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. se narodil v roce 1982 v Uherském Hradišti. Studoval organickou chemii u prof. A. Holého a Dr. Z. Janeby na ÚOCHB  (obhajoba Ph.D. 2013 na VŠCHT). Více jako rok strávil ve skupině prof. Pottera na University of Bath (Spojené Království). Jako první získal start-up grant Nadace Experientia pro založení vlastní výzkumné skupiny na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (UK). V současné době, od roku 2019, působí na Univerzitě Karlově (UK) a vede skupinu Medicinální chemie a cíleného doručení léčiv. Zabývá se organickou chemií fosforu, medicinální chemií antifungálních látek, a cíleným doručováním léčiv pomocí tzv. self-immolativních linkerů.

Začátek akce 14. listopadu 2022 v 17:00
Konec akce 14. listopadu 2022 v 18:30
Organizátor Přírodovědecká fakulta
Webové stránky https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-182.html