Událost

FHSafe: Osvětová a preventivní akce k sexualizovanému a genderově podmíněnému násilí

Fakulta humanitních studií

#FHSafe je akce zaměřená na prevenci genderově podmíněného a sexualizovaného násilí na FHS a UK. Akci pořádá studentská komora fakultního senátu FHS a je cílená zejména na studující naší fakulty, ale rovněž na vyučující a další lidi pohybující se na univerzitní půdě. 

Sexualizované a genderově podmíněné násilí je jedním z projevů mocenské nerovnováhy, kterou vysokoškolské prostředí nutně přináší. Jaké podoby toto násilí může mít a co můžeme udělat pro jeho prevenci? Jak můžeme podporovat bezpečnou a inkluzivní atmosféru na univerzitě? Na koho se můžeme obrátit, pokud se setkáme se sexualizovaným nebo genderově podmíněným násilím?

Tato preventivní a osvětová akce je především první vlaštovkou, kterou se snažíme otevřít na naší fakultě širší diskusi na toto nesmírně citlivé a stigmatizující téma.Akce proběhne v sobotu 1.10. v učebně 201 formou prakticky zaměřených přednášek a závěrečné panelové diskuse.


Program:

  • 13:00 – zahájení

  • 13:15 – Irena Smetáčková

  • 14:00 – Šárka Homfray

  • 15:20 – Nahlas – Eliška Frešerová

  • 16:00 – Panelová diskuse – Irena Smetáčková, Eliška Frašerová, Petr Pavlík, Eva Hrubá, Jan Skála. Moderují Tatiana Chavalková Badurová a Agáta Hrdličková


Začátek akce 1. října 2022 v 13:00
Konec akce 1. října 2022 v 23:59
Organizátor Fakulta humanitních studií
Webové stránky https://www.facebook.com/events/766526231239945/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
Místo konání akce Fakulta humanitních studií