Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta UK je jednou z největších vědecko-výzkumných institucí v ČR, a to jak z hlediska počtu vědeckých výsledků, tak i na základě hodnocení kvality. Nabízí studium v oblastech biologie, chemie, geografie, geologie a ochrany životního prostředí včetně učitelských programů. S diplomem z fakulty nebudete mít problém s uplatněním!  

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky se liší v jednotlivých akademických rocích i pro jednotlivé studijní programy. Podmínky přijímacího řízení pro daný akademický rok jsou zveřejněny na webových stránkách pro uchazeče o studium.