Pedagogická fakulta

Fakulta, na které není student jen dalším jménem v databázi, ale někým, kdo dostává prostor k vyjádření svých názorů a kreativity. Nechceme, aby se nám při pomyšlení na slova škola a učitel v hlavě honily nepřátelské myšlenky a hrůzné vzpomínky. Chceme být generací, která dokáže, že to všechno jde dělat i jinak. Protože chceme bořit stereotypy.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Aktuální informace jsou zveřejněny od 1. 10. 2020 na webových stránkách zde.