Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika, informatika a fyzika patří k oborům, které utvářejí budoucnost. Absolventi mají nadprůměrné nástupní platy, nacházejí snadno uplatnění a kontakt s praxí probíhá už v průběhu studia. Nabízíme skutečné vzdělání a ne pouhé školení. Matfyz navíc patří v rámci celé ČR ke špičce ve vědě a výzkumu. Buďte v nejlepší společnosti.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Nikam. Přihlášku podáváš pouze elektronicky, poštou už ji nezasíláš.


Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.