Lékařská fakulta v Plzni

Na Lékařské fakultě v Plzni studuje přes 2000 studentů (z toho 500 cizinců) všeobecné lékařství a zubní lékařství. Úzce spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Plzeň. Postupně se přesouváme do nového kampusu (dokončení 2022). Jeho součástí je od roku 2014 špičkově vybavené Biomedicínské centrum, které se věnuje výzkumu náhrady, podpory a regenerace životně důležitých orgánů.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Ano, informace jsou na webu v sekci Uchazeči