Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Plzni se od roku 2022 nachází ve zcela novém moderním kampusu v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň. Přes 2000 studentů zde studuje všeobecné lékařství a zubní lékařství. Součástí kampusu je špičkově vybavené Biomedicínské centrum, které se věnuje výzkumu náhrady, podpory a regenerace životně důležitých orgánů. V Simulačním centru si za pomoci nejmodernější technologie studenti prakticky nacvičují zákroky z urgentní a intenzivní medicíny.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Ano, informace jsou na webu v sekci Uchazeči.