Lékařská fakulta v Plzni

Na Lékařské fakultě v Plzni studuje přes 2000 studentů (z toho 500 cizinců) všeobecné lékařství a zubní lékařství. Úzce spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Plzeň. Postupně se přesouváme do nového kampusu (dokončení 2022). Jeho součástí je od roku 2014 špičkově vybavené Biomedicínské centrum, které se věnuje výzkumu náhrady, podpory a regenerace životně důležitých orgánů.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Ano, informace jsou na webu v sekci Uchazeči


Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.